2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP (4)

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (V nabór)

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (5)

10.3 Programy polityki zdrowotnej (5)