Aktualności

9 maja 2019

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (4)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 na składanie...
9 maja 2019

ZAWODOWY IMPULS

9 maja 2019

Aktywni – Zatrudnieni

8 maja 2019

5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich (3)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 8 maja 2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych...