Od społecznej aktywności do zatrudnienia.

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (V)

Aktywni powyżej 30 roku życia (V)

Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (V)