RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2019)

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim(V)

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu (1)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie iławskim w roku 2019