Aktualności

11 kwietnia 2019

Aktywni mieszkańcy Gminy Uścimów

9 kwietnia 2019

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie...
8 kwietnia 2019

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (135)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 8/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samozatrudnienie na operacje z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności...
8 kwietnia 2019

5.1 Programy profilaktyczne (9)

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w...