Aktualności

4 kwietnia 2019

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.05.2019 do 13.05.2019 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakośc..
4 kwietnia 2019

Pozytywny Żłobek w Gdańsku – Piecki – Migowo

4 kwietnia 2019

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie wiejskiej Słupsk

4 kwietnia 2019

Przez Aktywność do Zmiany