10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (1)

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.2 Wychowanie Przedszkole – SPR (1)

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR

7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną / 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (infrastruktura przedszkolna)