Aktualności

27 marca 2019

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,...
27 marca 2019

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.2 Wychowanie Przedszkole – SPR (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,...
27 marca 2019

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2019 do 29.05.2019 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształceni..
26 marca 2019

7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną / 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (infrastruktura przedszkolna)

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu...