1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (3)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (132)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (101)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (100)