8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (99)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (131)

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie jako forma zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi