10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia / 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (11)

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (3)

8.5 Rewitalizacja (3)