6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (ergonomia i przekwalifikowanie)

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (7)

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe (7)

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (3)