Aktualności

22 lutego 2019

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe (6)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
22 lutego 2019

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (3)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach...
21 lutego 2019

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne (3)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs...
20 lutego 2019

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (9)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność...