10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe (6)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (3)

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne (3)

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (9)