2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych (4)

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (3)

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (125)