Aktualności

19 lutego 2019

Kwalifikacjom na ratunek

18 lutego 2019

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.03.2019 do 28.11.2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia ..
18 lutego 2019

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (5)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do...
18 lutego 2019

Pomorskie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

AKTUALNY data naboru wniosków od 18.02.2019 do 01.03.2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza nabór w dniu 18.02.2019 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2019 Miejsce składania wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejski..