4.1 Gospodarka odpadami (2)

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (8)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (124)

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (1)