Aktualności

19 lutego 2019

3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra (4)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu...
19 lutego 2019

5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy / 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.03.2019 do 09.04.2019 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa, w rama..
19 lutego 2019

Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej

19 lutego 2019

Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez Klubu Integracji Społecznej