3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra (4)

5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy / 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

Akademia Pozytywnej Zmiany Zawodowej

Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez Klubu Integracji Społecznej