Aktualności

20 lutego 2019

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (8)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich...
20 lutego 2019

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (7)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.
20 lutego 2019

6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Nr naboru RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.02.2019 do 28.02.2019 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowan..
20 lutego 2019

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.03.2019 do 29.03.2019 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 w ram..