Bo są Radosne Skrzaty – czas wracać do pracy

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (3)

Wsparcie udzielane z EFS w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (9)