1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Bon na usługi badawcze (2)

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (3)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (4)

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (294/18)