7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (4)

Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (7)

Młodzież gotowa do zmiany