Aktualności

30 listopada 2018

7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznani jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.
29 listopada 2018

Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia

29 listopada 2018

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (7)

29 listopada 2018

Młodzież gotowa do zmiany