3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT (2)

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie RPSW.08.02.02-IZ.00-26-221/18

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji 30+