8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-003/18

2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza (2)

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (5)

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (7)