Aktualności

30 października 2018

7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 14.12.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ..
30 października 2018

Małopolskie Talenty (1)

30 października 2018

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (21)

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.10.2018 do 22.11.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza w dniu 30 października 2018 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powia..
29 października 2018

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (10)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.11.2018 do 14.12.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ..