Aktualności

16 października 2018

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (8)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja SpołecznaDziałanie 8.3...
16 października 2018

Zintegrowani (1)

16 października 2018

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB. 07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu...
16 października 2018

1.1 Badania i innowacje (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...