8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (8)

Zintegrowani (1)

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (2)

1.1 Badania i innowacje (2)