8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT (2)

Prostujemy ścieżki do zatrudnienia

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościańskim (V)

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (7)