9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (3)

WRACAMY

„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”

Efektywny powrót na rynek pracy!