8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (87)

3.4 Adaptacja do zmian klimatu (2)

3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego (1)

1.4 Wsparcie MŚP / 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (1)