Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM w powiecie pułtuskim

Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej

Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim

Zwiększenie dostępności do usług społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Terapeutów