1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu [wezwanie nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-95P/21]

10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia / 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) (2)

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna (5)