Aktualności

13 maja 2021

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego / 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.05.2021 do 27.05.2021 Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/21w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja.Działa..
12 maja 2021

7.5 Usługi społeczne (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.06.2021 do 21.06.2021 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramac..
12 maja 2021

7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej / 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.06.2021 do 21.06.2021 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/21 w rama..
7 maja 2021

Obudź swój potencjał zawodowy