Pełnosprawni na lubelskim rynku pracy

Pełnosprawni

Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej

1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej / 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu (1)