3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (8)

Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP (1)

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (6)