7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18

Młodzi, aktywni, wykwalifikowani

Usługi społeczne i zdrowotne (w tym opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi)

Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET