Aktualności

27 sierpnia 2018

Aktywne włączenie społeczne i zawodowe

27 sierpnia 2018

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (3)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...
27 sierpnia 2018

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – rak piersi i rak szyjki macicy

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 26.10.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/18. Ogłoszenie zostało opublikow..
24 sierpnia 2018

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (104)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i...