Aktywne włączenie społeczne i zawodowe

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (3)

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – rak piersi i rak szyjki macicy

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (104)