1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1)

12.3 Działania informacyjne i promocyjne, nabór nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/18

12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań, nabór nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/18

12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli, nabór nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/18