8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (78)

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-222/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/2018]

Wsparcie przedszkoli w Gminie Głuchołazy”