2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (16)

Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Tarnowskich Górach

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy