1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (3)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (98)

Włączamy się do pracy – program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (97)