KAN – Klub Aktywnych Niepełnosprawnych

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, województwo wielkopolskie (1)

Wiecznie młodzi – kreatywni

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu B