Aktualności

13 lipca 2018

Punkt Przedszkolny „PICCOLINO” Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej

13 lipca 2018

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (5)

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków...
12 lipca 2018

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (76)

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Data ogłoszenia konkursu to: 11.07.2018 r.
12 lipca 2018

Nowe lepsze życie