Punkt Przedszkolny „PICCOLINO” Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (5)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (76)

Nowe lepsze życie