Fala możliwości

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (3)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (95)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (96)