Twoja szansa na przedsiębiorczość

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP (1)

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (4)

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (6)