Specjaliści na rynku pracy

Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (IV)

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (3)