7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (rehabilitacja dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym)

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPZ onkokardiologia)

7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe

Bracki Dom dla Seniorów w Katowicach