9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (68)

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (3)

3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (2)

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna