Droga do pracy!

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (55)

9.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (2)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (13)