9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP – 2018

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (2)

8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (1)

6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami (1)