9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (64)

8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego (1)

8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (2)

3.1 Ochrona zasobów wodnych (2)