Kierunek – PRACA

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (13)

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (7)

Twoja nowa szansa – edycja II