Aktualności

23 lutego 2021

Kierunek – PRACA

17 lutego 2021

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (13)

Zakończony 30.09.2020 W dniu 03 lutego 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku złożonego w naborze pozakonkursowym nr POWR.05.02.00-IP.05-00-023/20.Do dofinansowania wybrany został projekt Centrum e-Zdrowia. „Poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost ..
16 lutego 2021

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (7)

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.02.2021 do 26.03.2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 16 lutego 2021 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/..
16 lutego 2021

Twoja nowa szansa – edycja II