4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (1)

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.2 Mała retencja (2)

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń